Blokkert tjeneste på grunn av Spam fra brukere

Det ble registrert mye Spam sendt ut fra vår servers brukere de siste dagene og vi fikk dessverre vår IP blokkert på grunn av dette. Vi har jobbet med DC leverandøren og har nå lukket ned in-band registrering av brukere i en fase hvor vi overvåker situasjonen.

Beklager eventuell ulempe dette har medført.