Nedetid på grunn av DDOS

Vi ble offfer for et DDOS angrep før Jul og ISP måtte derfor ta ned tjenstene våre. Nå er dette under kontroll og ingen data er på avveier eller kompromittert. Under angrepet ble det klart at vi må gjøre oppgraderinger på server installasjonen og derfor velger vi nå å migrere til en ny server. Dette blir gjort ila de neste dagene så vi må dessverre regne med litt mer ustabilitet.

Nå kjører vi tjenesten på en midlertidig server som vi kjører på til vi får opp vår nye produksjonsserver.

Beklager dette! God Jul og Godt Nytt År!