Nedetid pga databasefeil

Vi fikk en korrupsjon på database som vi til slutt endte med å løse ved å rulle tilbake siste backup. Serveren skal nå være i full produksjon igjen.

Beklager ulempene dette har medført.