Spam modul

I dag oppgraderte vi til ejabberd 17.04 og har i samme omgang slått på en ny modul som blokkerer spam meldinger. Denne modulen blokkerer alle meldinger fra brukere som ikke er i kontaktlisten din og burde derfor redusere spam meldinger betraktelig. Fint om dere rapporterer om eventuelle problemer!